Budget Onderhoud

Voor alle merken kunnen wij je een Budget service op maat bieden, afgestemd op je behoefte, je budget en de huidige staat van de auto.

 

Bij onze Budget beurten 2 en 3 ontvang je eventueel een GRATIS APK en WASBEURT! Er is al een Budget Beurt vanaf € 99,-

 

Deze Budget service is op alle merken van toepassing.

Bij Van Loon Carservice Gouda betaal je de volgende tarieven voor een:

BUDGET BEURT 1* vanaf € 99,-

✓ Vervangen van olie en oliefilter;
✓ Controle niveaus vloeistoffen;
✓ Controle bandenspanning en verlichting.

BUDGET BEURT 2* vanaf € 199,-

incl. gratis APK en wasbeurt

Budget Beurt 1 + de volgende uitbreidingen:
✓ Controle remmen Controle stuur -inrichting, stuurhoes, en ophanging;
✓ Controle aandrijving, brandstofsysteem en pollenfilter;
✓ Controle met Diagnose tester;
✓ Proefrit met controle verwarming en instrumenten.

BUDGET BEURT 3* vanaf € 329,-

incl. gratis APK en wasbeurt

Budget Beurt 2 + de volgende uitbreidingen:
✓ Vervangen 4 bougies (uitgezonderd iridium bougies en diesel);
✓ Vervangen luchtfilter en benzinefilter Reinigen remmen.

* op basis van 10W40 olie.

 

De Budget pakketten zijn onder meer afhankelijk van het aantal kilometer dat u per jaar aflegt met uw auto. Daarnaast heeft het rijden onder zware omstandigheden zoals rijden met een aanhanger, stads-/fileverkeer of lange trips invloed op het Budget pakket.


Budget onderhoud extra

Een auto heeft veel onderdelen nodig om te functioneren. Als een van deze onderdelen vervangen moet worden, is het prettig om te weten wat dit onderdeel precies doet, waarom het kapot kan gaan en welke gevolgen dit mogelijk heeft. Reparaties aan deze onderdelen vallen bij Van Loon Carservice Gouda onder Budget onderhoud extra. Klik op het plusje naast het onderdeel voor meer informatie.

Accu

Bijna alle hedendaagse auto’s gebruiken loodaccu’s. De accu levert de elektrische energie op momenten dat de dynamo onvoldoende energie levert. Elektrische energie is echter moeilijk op te slaan. De accu kan geen elektrische maar wel chemische energie opslaan.

 

Als de accu stroom levert wordt er chemische energie omgezet in elektrische energie. Bij het laden gebeurt dit proces in omgekeerde richting.
De accu levert stroom voor de ontsteking en de startmotor aan te drijven alsmede de verlichting en andere systemen in de auto. De capaciteit van de accu hangt af van het oppervlak van de loden platen en wordt uitgedrukt in ampère-uur.
De accu raakt leeg bij veelvuldig starten en langdurige stilstand.
Twijfel je aan de kwaliteit van de accu kom dan even langs bij Van Loon Carservice Gouda voor een accu check.

 

Bij een onderhoudsbeurt worden de volgende punten gecontroleerd:
• een goede bevestiging van de accu;
• de toestand van de polen/klemmen;
• het peil van het elektrolyt (zie merkstreepjes);
• zuurdichtheid van de vloeistof.

 

Tip:
Naast loden platen zit er in een accu alleen nog water en zwavelzuur. Het waterniveau kan in de loop der tijd te laag worden. Bijvullen mag alleen vullen met gedestilleerd water. Gewoon water kan schade opleveren door kortsluiting.

Dynamo

De dynamo voorziet alle elektrische systemen in de auto van stroom. In een dynamo wordt mechanische energie omgezet in elektrische energie. Hiervoor is het noodzakelijk dat de dynamo wordt aangedreven. Door middel van de (multi-)V-riem wordt de ronddraaiende beweging van de krukas overgebracht op de dynamo. De dynamo moet de accu in een goede ladingstoestand houden. Hiervoor is gelijkstroom nodig. De wisselstroomdynamo zorgt voor de omzetting naar gelijkstroom met behulp van dioden (halfgeleider). Storingen in het laadsysteem wordt weergegeven via het controlelampje op het dashboard. Dit lampje geeft aan of de accu bijgeladen wordt.
Neem contact op met Van Loon Carservice Gouda wanneer dit lampje uit is of feller dan gewoonlijk brandt.

Distributieriem

De distributieriem is een getande riem en zorgt dat de ‘krukas’ de ‘nokkenas’ aandrijft.
De distributieriem van een auto is aan slijtage onderhevig. Afhankelijk van het aantal gereden kilometers wordt vaak geadviseerd de riem te vervangen (zie onderhoudsboekje) . Met het ronddraaien van de nokkenas wordt het openen en sluiten van de kleppen geregeld. De kleppen zorgen voor de aan en afvoer van het brandstofmengel. De kleppen en zuigers bewegen snel en de motor loopt schade op als de distributieriem door slijtage zou breken of scheuren.

 

Maak tijdig een afspraak als uw onderhoudsboekje dit aangeeft! De distributieriem wordt vaak per set vervangen (distributieriem, spanrollen en omkeerrollen). Ook wordt dan vaak de waterpomp (koelvloeistofpomp) en de koelvloeistof vervangen ter vermijding van dubbele kosten omdat de distributieriem op een lastig bereikbare plek zit.

Remmen

Vanwege de veiligheid is het belangrijk dat het remsysteem in de auto optimaal functioneert. Slijtage aan het remsysteem treedt geleidelijk op. Het is daarom niet altijd even duidelijk dat de remmen versleten zijn.

 

Mogelijke oorzaken van remproblemen zijn:
• bijgeluiden (piepen); het piepen van de remmen wordt bij personenauto’s meestal veroorzaakt door de remschijven; het ontstaat door trillingen van remblok en schijf.
• aanlopen van de remmen; door vastzitten van onderdelen in het remsysteem;
• scheeftrekken van de auto bij het remmen; kan worden veroorzaakt door remkrachtverschillen tussen wielen op dezelfde as;
• trillingen in het rempedaal; mogelijke oorzaken zijn: ovale remtrommels, slingering van remschijven of sterk gegroefde remschijven;
• verend rempedaal; veroorzaakt door lucht in het remsysteem;
• te grote pedaalkracht nodig bij het remmen; lekkage;

 

Als één of meer van deze dingen aan de hand zijn, neem dan contact op met Van Loon Carservice Gouda om de remmen van de auto na te laten kijken. Dat is niet alleen veiliger, je kan zo ook duurdere reparaties voorkomen. Versleten onderdelen kunnen dan snel vervangen worden en onveilige situaties voorkomen worden.

 

Diagnose stellen aan anti-blokkeer systemen is merkafhankelijk. Anti-blokkeer systemen bestaan uit een elektrisch systeem en een hydraulisch systeem. De storing kan in beide systemen voorkomen. Let daarom goed op het ABS-waarschuwingslamp en de remcontrolelamp en neem bij storing direct contact op met Van Loon Carservice Gouda.

Uitlaat

Het uitlaatsysteem voert de verbrandingsgassen van de motor af naar de buitenlucht. Uitlaatgassen bevatten CO, een giftige stof en daarom moeten uitlaatsystemen gasdicht zijn om geen uitlaatgassen in de passagiersruimte te laten komen.

 

Uitlaatpijpen en dempers worden geleidelijk aangetast door roest met gevolg lekkage aan de uitlaatpijp of schade aan de filters. Ook moeten uitlaatsystemen vrij van spanningen worden opgehangen. Gevolgen van spanningen worden zichtbaar als scheuren in het uitlaatsysteem of je merkt het aan hinderlijke trillingen of bijgeluiden. Roestvorming in de uitlaat kan ook optreden als de uitlaat niet op temperatuur kan komen. Dit kan het gevolg zijn van het rijden van korte afstanden.

Katalysator

Een katalysator zet de uitlaatgassen koolmonoxide en stikstof om in (minder milieubelastende) kooldioxide en distikstof (stikstofgas). Zij bevindt zich in het uitlaatsysteem van de auto met benzinemotor.

 

Een katalysator wordt vervangen als:
• deze te heet wordt en dan ‘wegbrandt’,
• het katalysatormateriaal kan losraken in het onderdeel en
• de katalysator kan ook kapot gaan door het rijden op loodhoudende benzine
• ook is een kapotte katalysator vaak het gevolg van een defect elders in de auto.

 

Bij een onderhoudsbeurt wordt de uitlaatgastest gedaan om te kijken of de katalysator nog voldoet. Laat een kapotte katalysator direct vervangen. Een slecht functionerende katalysator verkleint het vermogen van de motor.

Koppeling

Een koppeling is de verbinding tussen de motor en de versnellingsbak en maakt het mogelijk om te schakelen. Een koppelingssysteem bestaat uit een koppelingsplaat, een drukgroep en een druklager. De koppeling werkt door het opbouwen van druk tussen vliegwiel en koppelingsplaten. Wanneer je de koppeling helemaal indrukt wordt het contact met het vliegwiel verbroken en is er geen contact meer tussen de motor en de wielen (in zijn vrij staan).

 

Controle van het koppelingssysteem is nodig als je merkt dat de versnellingsbak slecht schakelt of als de bediening zwaar gaat of hoger komt te zitten.
Neem contact op met Van Loon Carservice Gouda om te laten vaststellen of hier van normale slijtage sprake is , dat met het opnieuw afstellen van de koppeling kan worden opgelost, of dat er andere zaken spelen. Een koppeling is eerder aan vervanging toe bij intensief gebruik, zoals hard rijden, file, veel stadskilometers etc.

 

Mocht de koppeling kapot zijn dan worden altijd alle onderdelen samen vervangen (ook als slechts één van de drie defect is). Dat blijkt goedkoper te zijn en sluit het risico uit dat later precies hetzelfde werk opnieuw moet worden gedaan om één van de andere onderdelen te vervangen.

Pakkingen

Pakkingen worden gebruikt om twee delen goed op elkaar aan te laten sluiten. Auto’s zijn voorzien van diverse soorten pakkingen. Met een goede pakking kan geen olie of koelvloeistof lekken of kunnen uitlaatgassen ontsnappen. Het is verstandig om een beschadigde of lekke pakking zo snel mogelijk te vervangen om motorschade te vermijden. Voorkom de “vastloper”. In dat geval lopen de draaiende delen binnen in de motor letterlijk vast omdat deze niet meer door olie gesmeerd worden.

Koelsysteem

Bij het verbrandingsproces in de motor komt veel warmte vrij. Het koelsysteem is nodig om te voorkomen dat de motor oververhit raakt. Motoren worden meestal indirect door vloeistof gekoeld. De koelvloeistof wordt door een koelvloeistofpomp in het motorblok rondgepompt. Het koelsysteem is afgesloten met een drukknop. Door de verhoogde druk in het systeem stijgt het kookpunt van de vloeistof. In de radiateur kan de koelvloeistof de opgenomen warmte afstaan aan de buitenlucht. De radiateur moet altijd goed schoon zijn.

 

De thermostaat zorgt ervoor dat de motor snel op bedrijfstemperatuur kan komen. De thermostaat is een automatische temperatuurregelaar.

 

De ventilator regelt de hoeveelheid koellicht door de radiateur. Thermostaat en ventilator moeten samen zorgen voor een zo constant mogelijke bedrijfstemperatuur. Wanneer de temperatuur van de motor te hoog wordt, moet dit altijd kenbaar gemaakt worden ssn de bestuurder. Hiervoor dient het controlesysteem met temperatuurmeter of controlelampje.

 

Storingen in het koelsysteem zijn onder te verdelen in drie groepen:
1. Motor wordt te heet
2. Motor blijft te koud
3. Motor verliest koelvloeistof

 

Neem direct contact op met Van Loon Carservice Gouda als één van deze drie storingen optreedt.